Kirjan ulkoasu vaikuttaa sen menestykseen. Kirja on osiensa summa. Taittajan valitsema typografia, visuaaliset ja sommittelulliset ratkaisut luovat kirjan hengen. Ulkoasuun vaikuttavat myös paperikoko ja -laatu sekä kannen muotoilu. Kirjan taitolla on tavoitteena lukijakuntaa puhutteleva mielenkiintoinen kokonaisuus.

Oikeilla typografisilla valinnoilla syntyy hyvä luettavuus. Vaihtelevuutta taittoon saadaan jo pelkästään typografisin keinoin.

Taiton lisäksi skannaan ja kuvakäsittelen kirjoihin kuvitusta. Lisäksi pystyn julkaisemaan kirjan internetissä niin sanottuna flipbookina.

Voin järjestää kirjallesi myös kuvittajan piirtämään kirjaan kuvat.